Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu powstało z szacunku dla historii regionu oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego. To miejsce odkrywania powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością, tworzenia nowych interpretacji i kontekstów. Miejsce otwarte na dialog, zachęcające do samodzielnego, niezależnego myślenia.

BON KULTURY w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu to okazja, by odkrywając bogactwo kulturowe Sądecczyzny, znaleźć natchnienie dla własnych działań twórczych, pogłębić wiedzę o otaczającym nas świecie i nauczyć się odczytywać ślady, odciśnięte w nim przez czasy minione.