Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie to przestrzeń, w której pamięć o ludziach, dawnych obyczajach i tradycjach żyje pośród zabytków budownictwa drewnianego, małej architektury, sadów i ogródków kwiatowych. Ruiny Zamku Lipowiec przypominają o zawiłej historii regionu, zachęcając do odkrywania przeszłości.

BON KULTURY w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec to aktywny wypoczynek pośród przyrody, wycieczka w przeszłość regionu zapamiętaną przez ściany domów, mury zamku, dawne przedmioty codziennego użytku.