Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Praktyczna wiedza o rosnących wokół nas ziołach i roślinach oraz ich zastosowaniu jest tematem warsztatów w skansenie szymbarskim, organizowanych w sezonie wiosenno-letnim. Aktywnie spędzony czas na świeżym powietrzu, kontakt z przyrodą i wielozmysłowe poznanie roślin to korzyści jakie wyniosą uczestnicy zajęć.

Architektura jest jak książka pisana w czasie i przestrzeni przez kolejne pokolenia. Style architektoniczne wyznaczają jej poszczególne rozdziały, a wspaniałe budowle stanowią znaki naszego trwania i przemijania. Język architektury pełen jest powtarzających się terminów – bryła, sklepienie, fasada, konstrukcja i detal, piękno i funkcjonalność. Czasem pozostaje on charakterystyczny tylko dla danej cywilizacji czy epoki.

Jak samemu utkać tkaninę? Gdzie jest osnowa, a gdzie jej wątek? Czym ozdabiali swój strój Wikingowie?

Warsztaty w Skansenie są doskonałym sposobem na oswajanie dzieci z ekologią i pojęciem recyklingu. Wykonując zabawkę ze starych, niepotrzebnych już materiałów i przedmiotów nauczą się one jak mogą je przemienić w niepowtarzalną, a jednocześnie użyteczną rzecz.

„Jak cię widzą, tak cię piszą” – chcemy czy nie, to stwierdzenie było, jest i będzie zawsze aktualne. Pierwotna potrzeba niezbędnej ochrony naszego ciała przed zimnem została z czasem zepchnięta na miejsce podrzędne, sublimując we wszechwładne zjawisko zwane modą. Jakie mechanizmy ją kształtowały? W jakie formy, tkaniny, barwy moda „nakazywała” ubierać się ludziom na przestrzeni kilkudziesięciu wieków? Dlaczego kolor purpury był zarezerwowany dla królów i co to jest polski strój narodowy?

Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów to dwadzieścia cztery zabytkowe obiekty wzniesione na przestrzeni czterech stuleci, począwszy od renesansowych, szesnastowiecznych dworów: Karwacjanów w Gorlicach i Gładyszów w Szymbarku, po dziewiętnastowieczne chałupy pogórzańskie w Szymbarku. W łemkowskich chyżach w Łosiu i grecko-katolickiej cerkwi w Bartnem zatrzymał się biegnący czas – wiek oryginalnej, wieloetnicznej i wielonarodowej kultury tętniącej niegdyś życiem na Pogórzu Gorlickim. To idealne miejsce na chwilę refleksji nad przeszłością i własnymi korzeniami.

BON KULTURY w Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów to atrakcyjna propozycja podróży w przeszłość, podróży odkrywczej, pożytecznej edukacyjnie i rozwijającej duchowo, podróży w świat, który minął.