Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Muzeum Archeologiczne w Krakowie to miejsce, które gromadzi i opisuje świadectwa życia najstarszych społeczeństw dla lepszego zrozumienia przeszłości oraz naszego miejsca w dzisiejszym świecie. Podstawą zbiorów są materiały pozyskiwane drogą badań archeologicznych, szczególnie z terenu Małopolski, stanowiącej główny obszar zainteresowania Muzeum.

BON KULTURY w Muzeum Archeologicznym to okazja do spojrzenia na region jako na miejsce pełne tajemnic przeszłości oraz możliwość przybliżenia szczegółów dawnego życia w najbliższej okolicy.