Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Chcesz wziąć udział w ekspedycji? Dowiedzieć się jak wygląda praca przy wykopaliskach? Odkryć skarb i odgadnąć do czego służył naszym przodkom? Przyjdź na przystanek – Archeologia.

Zajęcia poświęcone są szeroko pojętej sztuce lekarskiej i medycynie w starożytnym Egipcie. Mają one na celu ukazanie niezwykłych umiejętności egipskich lekarzy, którzy posiadali ogromną wiedzę na temat ludzkiego ciała.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie to miejsce, które gromadzi i opisuje świadectwa życia najstarszych społeczeństw dla lepszego zrozumienia przeszłości oraz naszego miejsca w dzisiejszym świecie. Podstawą zbiorów są materiały pozyskiwane drogą badań archeologicznych, szczególnie z terenu Małopolski, stanowiącej główny obszar zainteresowania Muzeum.

BON KULTURY w Muzeum Archeologicznym to okazja do spojrzenia na region jako na miejsce pełne tajemnic przeszłości oraz możliwość przybliżenia szczegółów dawnego życia w najbliższej okolicy.