Program Bon kultury” realizują instytucje kultury Województwa Małopolskiego

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie jest placówką kultury Województwa Małopolskiego i mieści się w Krakowie, w Centrum Jana Pawła II "Nie lękacie się". Zajmuje się promocją nauczania i dziedzictwa Ojca Świętego Jana Pawła II, zwłaszcza w aspekcie dialogu kultur i religii. Znaczną część aktywności stanowi działalność edukacyjna.